Business Club

Pełni entuzjazmu i z przyjemnością zapraszamy Was do udziału w Programie TW Business Club. To doskonała okazja do poszerzania wiedzy, sieciowania biznesowego, kontroli nad skutecznością działań i szeroko rozumianego rozwoju. 

Udział w Programie możliwy jest dla Partnerów BC Tomasz Witek, którzy przeszli już zaawansowany proces szkoleniowy.  

Korzyści

Grupa ewaluacyjna umożliwia dokładne badanie i ocenę działań, projektów, produktów lub procesów. Dzięki temu organizacja może dowiedzieć się, co działa dobrze, a co wymaga poprawy, co pomaga w skoncentrowaniu się na działaniach bardziej efektywnych.

Uczestnictwo różnych osób z różnymi perspektywami i kompetencjami w grupie ewaluacyjnej może prowadzić do bardziej wszechstronnych i trafniejszych ocen. Dzięki temu można uniknąć ograniczeń wynikających z jednostronnego spojrzenia na problem.

Grupa ewaluacyjna może pomóc w identyfikacji problemów i błędów wcześniej, co pozwala na szybszą reakcję i skorygowanie bieżących działań, co z kolei może oszczędzić czas i zasoby.

Członkowie grupy ewaluacyjnej mają szansę zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności związane z procesem ewaluacji, włączając w to tworzenie i analizowanie danych, prezentowanie wyników oraz rekomendacje.

czestnictwo w procesie ewaluacji może zwiększyć zaangażowanie pracowników, ponieważ czują się oni bardziej zaangażowani w ocenę i poprawę swojej pracy lub projektów.

Jesteśmy zaangażowani w działalność społeczną i wspieramy inicjatywy mające na celu poprawę jakości życia społeczności lokalnej i globalnej.

Proces ewaluacji może pomóc w budowaniu zaufania zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Pokazuje, że organizacja jest gotowa na uczciwe i krytyczne oceny swoich działań.

Ewaluacja dostarcza informacji, które mogą być wykorzystane do lepszego podejmowania decyzji. Grupa ewaluacyjna może pomóc w zrozumieniu, które działania są najbardziej opłacalne i strategiczne.

Poprzez identyfikację obszarów do poprawy i skoncentrowanie się na nich, organizacja może zwiększyć skuteczność swoich programów, projektów i działań.

mice-scaled.jpeg
+
Lat doświadczenia
850 +
Dni na sali szkoleniowej
3000 +
Uczestników
7300 +
Godzin na sali szkoleniowej

Spodobało Ci się to szkolenie?

Podnieś  umiejętności na wyższy poziom. Niezależnie od tego, jakie masz doświadczenie,
nasze kursy dostosujemy do Twoich potrzeb.
Nie czekaj! Kliknij poniżej i zarezerwuj swoje miejsce już teraz