Nasi Eksperci

Nasi eksperci stanowią fundament naszej organizacji. Dobieramy  wyjątkowych specjalistów, którzy łączą wiedzę, doświadczenie i pasję. Dzięki ich zaangażowaniu i kompetencjom jesteśmy w stanie oferować usługi najwyższej jakości oraz dostarczać innowacyjne rozwiązania na rzecz naszych klientów.

KRZYSZTOF PRYSTUPA

Trener miękkich kompetencji menedżerskich, wystąpień publicznych, emisji głosu w mówieniu i dykcji, facylitator i moderator spotkań oraz warsztatów.

Szkoleniami zajmuje się od 2007 roku. W latach 2014-2017 i od 2021 do obecnie prezes zarządu Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania „MATRIK”; właściciel ViaMowa

Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania MATRIK

Ukończył Szkołę Mentorów prowadzoną przez Collegium Wratislaviense

Ukończył Podyplomowe Studia Logopedyczne na Uniwersytecie Warszawskim

Ukończył Akademię Teatralną w Warszawie

Zrealizował ponad 4000 godzin szkoleniowych i ponad 3500 godzin w pracy 1/1.

Uczestniczył przy tworzeniu ram kompetencji dla trenerów zarządzania, opracowywał ekspertyzę do sektorowych ram dla branży usług rozwojowych.

Jest ciągle czynny zawodowo aktorem – obecnie można zobaczyć go w jednej z głównych ról musicalu „Kopernik” w Operze Krakowskiej oraz w Teatrze Loch Camelot.

Najciekawsze zrealizowane projekty:

  1. Wdrożenie video obsługi klienta i przeszkolenie z tego zakresu pracowników banku Pekao S.A
  2. Przygotowanie do pracy na antenie pod kątem pracy głosem i interpretacji, dziennikarzy oraz korespondentów zagranicznych serwisu informacyjnego RADIA 357 (jest to największy projekt fundraisingowy na świecie).
  3. Przeszkolenie wszystkich pracowników w Polsce obsługujących infolinię Krajowej Informacji Skarbowej.