loader image

Tomasz Witek – Biznesowe Centrum Szkoleniowo-Doradcze

Power Speech

Szkolenie „Power Speech” ma na celu rozwinięcie umiejętności tworzenia i prezentowania przekonujących, wpływowych przemówień. Skoncentrujemy się na technikach retorycznych, budowaniu przekazu perswazyjnego, a także na umiejętnościach komunikacyjnych niezbędnych do skutecznego przemawiania.

Szkolenia Nieruchomości

Poruszane zagadnienia

 • Konstruowanie mocnych, perswazyjnych przemówień,
 • Techniki retoryczne i narzędzia wpływu,
 • Skuteczne prezentowanie i public speaking,
 • Radzenie sobie ze stresem i budowanie pewności siebie podczas przemawiania.

Dla Kogo:

Szkolenie jest przeznaczone dla liderów biznesu, menedżerów, osób publicznych, a także dla każdego, kto chce rozwijać swoje umiejętności przemawiania i wpływania na innych.

Korzyści dla organizacji

 • Wzrost umiejętności komunikacyjnych i perswazyjnych pracowników,
 • Zwiększenie efektywności prezentacji biznesowych i przemówień publicznych,
 • Wzmocnienie zdolności przekonywania i wpływania na klientów oraz partnerów biznesowych,
 • Poprawa wizerunku firmy poprzez profesjonalne reprezentowanie jej przez pracowników.

Korzyści dla uczestnika

 • Umiejętność tworzenia przekonujących, skutecznych przemówień,
 • Zdolność wykorzystania technik retorycznych do zwiększenia wpływu mowy,
 • Pewność siebie i kompetencje niezbędne do efektywnego wystąpień publicznych,
 • Narzędzia do zarządzania stresem i emocjami podczas przemawiania.

Szkolenie „Power Speech” jest doskonałą okazją do nabycia i rozwijania umiejętności potrzebnych do tworzenia i prezentowania przekonujących przemówień, które mogą realnie wpłynąć na osiągnięcie celów biznesowych i osobistych.

+
Lat Doświadczenia
+
Dni na Sali Szkoleniowej
+
Uczestników
+
Godzin na Sali Szkoleniowej

Spodobało Ci się to szkolenie?

„Jeśli marzysz o czymś, czego nigdy nie miałeś, musisz być gotów zrobić coś, czego nigdy nie robiłeś.” – Thomas Jefferson