Jak wydobyć 20% swojej skuteczności?

Zasada Pareto, czyli jedna z najważniejszych zasad dla przedsiębiorców oraz biznesmenów. Rozumie się, że 80% naszych starań generuje tylko 20% wyników, co ma zastosowanie również w drugą stronę; 20% naszej pracy generuje 80% sukcesu. Ale jak wdrożyć zasadę Pareto w życie oraz o niej pamiętać?

Po przeanalizowaniu zasady Pareto zdajemy sobie sprawę, że 80% włożonego przez nas czasu oraz zaangażowania w niektóre czynności daje nam tylko 20% zysku. Brak planu oraz analizy wykonywanych przez nas działań w konkretnym kierunku powoduje, że większość czasu skupiamy się na rzeczach wydających się dla nas ważnych, jednak nieistotnych. Aby móc działać efektywnie, warto skupić się na odwrotnej stronie zasady Pareto. 20% czynności daje nam 80% wyniku. 

Bycie skutecznym w swoich działaniach to znalezienie 20% czynności, które w dużej mierze pokładają efekty. Opierając się na przykładzie sprzedaży, możemy wdrożyć zasadę Pareto na dwa sposoby. Pierwszy sposób to rozmowa z klientem, na której spędzimy półtorej godziny. Chcąc sprzedać nasz produkt, opowiadamy o swoich pasmach sukcesu, stażu w firmie i zainteresowaniach. Podczas rozmowy klient pozostaje bez zdania oraz zaangażowania w spotkanie. Nasza rozmowa z klientem dobiega końca, a nam nie udało się ustalić konkretnych szczegółów oraz doprowadzić do finalizacji sprzedaży. Widzimy tutaj sytuację, w której 80% naszych czynności oraz opowieści jak nasza firma jest wspaniała, dało tylko 20% skuteczności w tym, co chcieliśmy osiągnąć. Jednak prowadząc spotkanie dużo krócej, ale skupiając się na odpowiednich oraz sprawdzonych czynnikach sprzedaży, jesteśmy w stanie wygenerować 80% sukcesu. Ponieważ nasza rozmowa z klientem przebiegnie krótko i na temat, a założony cel wyjdzie podczas naszych zaplanowanych etapów.

W każdej dziedzinie naszego życia oraz pracy jesteśmy w stanie skupić się na tych 20%, które pozwolą w dużej mierze osiągać założone przez nas sukcesy. Wiemy jednak, że łatwiej popełnia się błędy, niż osiąga cel. Musimy szczególnie skupić się na zaplanowanych przez nas zadaniach i przeanalizować ich wykonanie. Podczas pracy zadania często się powielają, tak jak w wyżej wymienionym przykładzie sprzedawcy, rozmowa z klientem to coś, z czym zmaga się na co dzień. Jednak ta rozmowa z klientem jest z jego działań najważniejsza, ponieważ od niej zależy czy firma generuje zyski bądź straty. Aby działać skutecznie na 80% wyniku, sprzedawca musi przeanalizować 100% swoich działań i znaleźć 20% najskuteczniejszych. Podczas rozmowy stosując tylko te najskuteczniejsze 20%, jest w stanie zapewnić klienta. 

W każdym naszym działaniu musimy zapewnić sobie odpowiedni plan. Aby nasza praca, czynności oraz działania w życiu były skuteczne. Pamiętajmy, aby wyeliminować niepotrzebne elementy, które tylko zajmują czas, a nie przynoszą efektu. A czy Wy znacie swoje skuteczne 20%?